Söromsjöns kbfd

Forkod
206200
Namn
Söromsjöns kbfd
Indelning
1885-10-07 kyrkobokföringsområde inom Venjans församling genom beslut i domkapitlet, 1923-04-06 av KMt stadfäst kbfd, 1975-12-31 upplöst.
Län
Dalarnas
Pastorat
Venjan.