Sövde

Forkod
126504
Namn
Sövde
Län
Skåne
Pastorat
-1555 eget, 1555-1938 Sövde och Blentarp, 1939- Sövde, Blentarp och Everlöv.
Husförhörslängd
(1683), 1812-

Administrativ historik

Namn
Sövde
Geo-id
126504000
Tid
0 - 9999