Sövestad

Forkod
128614
Namn
Sövestad
Län
Skåne
Pastorat
-1927 Sövestad och Bromma, 1927-05-01-1961 Sövestad, Bromma, Bjäresjö och Hedeskoga, 1962- Sövestad, Bromma, Hedeskoga, Högestad och Baldringe.
Husförhörslängd
(1683), 1810-

Administrativ historik

Namn
Sövestad
Geo-id
128614000
Tid
0 - 9999