Sparlösa

Forkod
166002
Namn
Sparlösa
Län
Skaraborgs
Pastorat
Levene.
Husförhörslängd
(1770), 1811-.

Administrativ historik

Namn
Sparlösa
Geo-id
166002000
Tid
0 - 9999