Sparrsätra

Forkod
38107
Namn
Sparrsätra
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Sparrsätra och Bred, 1962- Tillinge.
Husförhörslängd
1700-.

Administrativ historik

Namn
Sparrsätra
Geo-id
38107000
Tid
0 - 9999