Spelvik

Forkod
48018
Namn
Spelvik
Län
Södermanlands
Pastorat
-1595 Runtuna, 1596-1961 Ludgo, 1962- Runtuna.
Husförhörslängd
1773(lucka 1811-1814).

Administrativ historik

Namn
Spelvik
Geo-id
48018000
Tid
0 - 9999