Sproge

Forkod
98064
Namn
Sproge
Län
Gotlands
Pastorat
-1940 Eksta, 1941-1961 Hablingbo, 1962- Klinte.
Husförhörslängd
(1737), 1784-

Administrativ historik

Namn
Sproge
Geo-id
98064000
Tid
0 - 9999