Bitterna

Forkod
166013
Namn
Bitterna
Alias
Västerbitterna
Indelning
1818 införlivat Österbitterna.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1817 Västerbitterna, Vedum, Eling och Österbitterna, 1818-1961 Bitterna, Laske-Vedum och Eling, 1962- Bitterna, Laske-Vedum, Eling och Södra Lundby.
Husförhörslängd
1762-.

Administrativ historik

Namn
Bitterna
Geo-id
166013000
Tid
0 - 9999