Stafsinge

Forkod
138208
Namn
Stafsinge
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Vinberg, 1962- Morup.
Husförhörslängd
(1762), 1821-

Administrativ historik

Namn
Stafsinge
Geo-id
138208000
Tid
0 - 9999