Stala

Forkod
142103
Namn
Stala
Län
Västra Götalands
Pastorat
Tegneby.
Husförhörslängd
1849-.
Arkiv
1870-06-05 större delen förstörd vid brand.

Administrativ historik

Namn
Stala
Geo-id
142103000
Tid
0 - 9999