Stamnared

Forkod
138316
Namn
Stamnared
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Valinge, 1962- Lindberg.
Husförhörslängd
(1693), 1789-

Administrativ historik

Namn
Stamnared
Geo-id
138316000
Tid
0 - 9999