Stångby

Forkod
128107
Namn
Stångby
Län
Skåne
Pastorat
-1933 Stångby och Vallkärra, 1933-05-01- Vallkärra.
Husförhörslängd
(1683), 1798-.

Administrativ historik

Namn
Stångby
Geo-id
128107000
Tid
0 - 9999