Starby

Forkod
118208
Namn
Starby
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Höja, 1962- Strövelstorp.
Husförhörslängd
(1692), 1813-

Administrativ historik

Namn
Starby
Geo-id
118208000
Tid
0 - 9999