Starrkärr

Forkod
152105
Namn
Starrkärr
Alias
Stärkered, Sterrkärr
Indelning
1956 indelad i två kbfd: Starrkärrs kbfd och Nol-Alafors kbfd, 1983-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1663 Starrkärr, Kilanda, Nödinge och Östad, 1663-1937 Starrkärr, Kilanda och Nödinge, 1938- Starrkärr och Kilanda.
Husförhörslängd
(1775), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Starrkärr
Geo-id
152105000
Tid
0 - 9999