Stavby

Forkod
38039
Namn
Stavby
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet- 1961 Tuna, 1962-1971 Alunda, 1972- Rasbo.
Husförhörslängd
1695,

Administrativ historik

Namn
Stavby
Geo-id
38039000
Tid
0 - 9999