Sten

Forkod
58300
Namn
Sten
Alias
Västra Sten
Indelning
1813 uppgått i Västra Stenby.
Län
Östergötlands
Länkar
Västra Stenby
Pastorat
medeltiden eget, sedan Sten och Kälvesten (se ).