Bjällerup

Forkod
123003
Namn
Bjällerup
Alias
Bellerup, Östra Bjällerup
Län
Skåne
Övrigt
Stora Råby var annex till Bjällerup, oaktat det ofta uppges tvärtom.
Pastorat
förr eget, omkring 1647-1945 Bjällerup och Stora Råby, 1946-1961 Kyrlheddinge, 1962- Staffanstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1792-

Administrativ historik

Namn
Bjällerup
Geo-id
123003000
Tid
0 - 9999