Stenestad

Forkod
121404
Namn
Stenestad
Län
Skåne
-1951 Kristianstads län, 1952- Malmöhus län.
Pastorat
Kågeröd.
Husförhörslängd
(1698), 1792-.

Administrativ historik

Namn
Stenestad
Geo-id
121404000
Tid
0 - 9999