Steninge

Forkod
138012
Namn
Steninge
Län
Hallands
Pastorat
Harplinge.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Steninge
Geo-id
138012000
Tid
0 - 9999