Stenkyrka

Forkod
98015
Namn
Stenkyrka
Alias
Tjörn
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1920 Stenkyrka och Tingstäde, 1920-05-01- Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda.
Husförhörslängd
(1721), 1786-.

Administrativ historik

Namn
Stenkyrka (i-län)
Geo-id
98015000
Tid
0 - 9999