Stenum

Forkod
168209
Namn
Stenum
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1549 (Norra) Ving, 15
Husförhörslängd
1795-

Administrativ historik

Namn
Stenum
Geo-id
168209000
Tid
0 - 9999