Stiby

Forkod
118111
Namn
Stiby
Indelning
1667-03-16 införlivat Gärsnäs.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1667 Stiby och Gärsnäs, 1667-03- 16-1814 eget, 1814-07-27-1930 egentligen eget, men i praktiken (
Husförhörslängd
(1697), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Stiby
Geo-id
118111000
Tid
0 - 9999