Stjärnorp

Forkod
58022
Namn
Stjärnorp
Indelning
1810 utbruten ur Vreta kloster.
Län
Östergötlands
Pastorat
Vreta kloster.
Husförhörslängd
1811-

Administrativ historik

Namn
Stjärnorp
Geo-id
58022000
Tid
0 - 9999