Stockholms hospital

Forkod
18000
Namn
Stockholms hospital
Indelning
1861 utbruten ur Danviks hospital och Sicklaö, 1889 uppgått i Kungsholm.
Län
Stockholms
Arkiv
kyrkobok (in- och utskrivningsbok) 1861-1927 på stadsarkivet.