Bjärka

Forkod
168200
Namn
Bjärka
Indelning
1989-01-01 uppgått i Härlunda.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1548 Härlunda, 1548-1988 Skara domkyrkoförsamling.
Husförhörslängd
1773-1988.

Administrativ historik

Namn
Bjärka
Geo-id
168214002
Tid
0 - 1988
succ
Härlunda (r-län) 168214000
1989 - 9999