Stockholms stads militärkår

Forkod
18000
Namn
Stockholms stads militärkår
Indelning
1835 bildad, 1875 upplöst.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1835-1875.