Stockholms stads rannsakningsfängelse

Forkod
18000
Namn
Stockholms stads rannsakningsfängelse
Indelning
omkring 1865-1888 räknad som församling.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1852-1947.