Ål

Forkod
202903
Namn
Ål
Indelning
senast 1386 utbrutet Gagnef, 1583 utbrutet Bjursås.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1562 Leksand, 1562-1613 Gagnef, 1613- eget.
Husförhörslängd
1712-.

Administrativ historik

Namn
Ål
Geo-id
202903000
Tid
0 - 9999