Stora Herrestad

Forkod
128610
Namn
Stora Herrestad
Län
Skåne
Pastorat
-1919 (Stora) Herrestad och Borrie, 1919-05-01-1961 Stora Herrestad, Borrie och Öja, 1962- Stora Köpinge.
Husförhörslängd
(1683), 1792-.

Administrativ historik

Namn
Stora herrestad
Geo-id
128610000
Tid
0 - 9999