Bjärshög

Forkod
126305
Namn
Bjärshög
Län
Skåne
Pastorat
förr eget, omkring 1590-1924 Bjärshög och Oxie, 1924-05-01-1961 Södra Sallerup, 1962- Hyby.
Husförhörslängd
(1683), 1809-.

Administrativ historik

Namn
Bjärshög
Geo-id
126305000
Tid
0 - 9999