Stora Köpinge

Forkod
128611
Namn
Stora Köpinge
Alias
Köpinge, Magleköpinge, Västra Köpinge
Län
Skåne
-1880 större delen (Stora Köpinge och Kabusa) Malmöhus län, mindre del (Lilla Köpinge, Svenstorp och del av Fårarp) Kristianstads län, 1880 sockendelen i Kristianstads län överförd till Malmöhus län,
Pastorat
förr Köpinge, Tosterup och Nedraby, omkring 1580-1632 Köpinge och Tosterup, 1632-12-23- 1961 eget, 1962 Stora Köpinge, Stora Herrestad, Borrie och Öja.
Husförhörslängd
(1700), 1764-.

Administrativ historik

Namn
Stora köpinge
Geo-id
128611000
Tid
0 - 9999