Stora Mellby

Forkod
158205
Namn
Stora Mellby
Alias
Mellby
Indelning
1867-0718 införlivat Genneved.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1867 Mellby, Magra, Erska, Genneved och Lagmansered, 1867-07-18-1961 Stora Mellby, Magra, Erska och Lagmansered, 1962Stora Mellby, Erska, Lagmansered och Långared.
Husförhörslängd
1768-.

Administrativ historik

Namn
Stora mellby
Geo-id
158205000
Tid
0 - 9999