Stora Mellösa

Forkod
188016
Namn
Stora Mellösa
Alias
Mellösa
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
Stora Mellösa och Norrbyås.
Husförhörslängd
1749-

Administrativ historik

Namn
Stora mellösa
Geo-id
188016000
Tid
0 - 9999