Stora Skedvi

Forkod
208202
Namn
Stora Skedvi
Alias
Skedvi
Län
Dalarnas
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1668-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Stora Skedvi.

Administrativ historik

Namn
Stora skedvi
Geo-id
208202000
Tid
0 - 9999