Straff- och arbetsfängelset

Forkod
58100
Namn
Straff- och arbetsfängelset
Indelning
troligen 1863 uppgått i Norrköpings Sankt Olai.
Län
Östergötlands
Övrigt
1792-1934 särskilda kyrkoböcker för fängelset, i fångvårdsanstaltens arkiv på landsarkivet; nu beläget i Norrköpings Matteus.
Husförhörslängd