Strängsered

Forkod
158418
Namn
Strängsered
Indelning
1548 uppgått i Gullered, 1887-07-29 åter utbruten ur Gullered.
Län
Älvsborgs
Övrigt
har i praktiken fungerat som församling 1548-1887, oaktat beslut om annat, och betraktas som sådan i löneregleringsbeslutet 1866.
Pastorat
Hössna.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Strängsered
Geo-id
158418000
Tid
0 - 9999