Björka

Forkod
126502
Namn
Björka
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Ilstorp, 1929-05-01-1961 Öved, 1962- Södra Åsum.
Husförhörslängd
(1683), 1808-
Arkiv
1783-01-18 brand.

Administrativ historik

Namn
Björka
Geo-id
126502000
Tid
0 - 9999