Stråvalla

Forkod
138321
Namn
Stråvalla
Län
Hallands
Pastorat
Värö.
Husförhörslängd
1739-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Stråvalla
Geo-id
138321000
Tid
0 - 9999