Strö

Forkod
168110
Namn
Strö
Län
Skaraborgs
Pastorat
Sunnersberg.
Husförhörslängd
1786-

Administrativ historik

Namn
Strö (r-län)
Geo-id
168110000
Tid
0 - 9999