Strövelstorp

Forkod
118206
Namn
Strövelstorp
Län
Kristianstads
-1880 huvuddelen i Kristianstads län, del (Bosarp, Hasslarp, Pankarp, Pilabo, Vemmentorp och Brohus) i Malmöhus län, delen i Malmöhus län överförd till Kristianstads län, 1889- helt i Kristianstads lä
Pastorat
-1858 Ausås, 1858-11-01-1961 eget, 1962- Strövelstorp, Ausås och Starby.
Husförhörslängd
(1692), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Strövelstorp
Geo-id
118206000
Tid
0 - 9999