Sturkö

Forkod
108011
Namn
Sturkö
Indelning
1564-06-12 utbruten ur Lyckeby.
Län
Blekinge
Pastorat
1564-1650 Lyckeby, 1650-1653 eget, 1653-1692 Lyckeby, 1693(beslut 1632-06-18)-1923 Torhamn, 1923-05-01-1961 Sturkö och Tjurkö, 1962- Ramdala.
Husförhörslängd
(1683), 1813-

Administrativ historik

Namn
Sturkö
Geo-id
108011000
Tid
0 - 9999