Styrnäs

Forkod
228208
Namn
Styrnäs
Alias
Skörnäs
Län
Västernorrlands
Pastorat
tidigare eget, åtminstone från 1500-talet Boteå.
Husförhörslängd
1808-

Administrativ historik

Namn
Styrnäs
Geo-id
228208000
Tid
0 - 9999