Sundals-Ryr

Forkod
158005
Namn
Sundals-Ryr
Alias
Ryr
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Frändefors, 1962- Brålanda.
Husförhörslängd
(1774), 1802-.

Administrativ historik

Namn
Sundals-ryr
Geo-id
158005000
Tid
0 - 9999