Sundre

Forkod
98092
Namn
Sundre
Län
Gotlands
Pastorat
1300-talet eget, sedan -1936 Vamlingbo, 1937- Öja.
Husförhörslängd
(1756), 1808,

Administrativ historik

Namn
Sundre
Geo-id
98092000
Tid
0 - 9999