Sundsjö

Forkod
230505
Namn
Sundsjö
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
till omkring 1350 Sundsjö och Bräcke, sedan Revsund.
Husförhörslängd
(1758), 1817-

Administrativ historik

Namn
Sundsjö
Geo-id
230505000
Tid
0 - 9999