Svabensverk

Forkod
212100
Namn
Svabensverk
Indelning
1844-1969 område med särskild kyrkobokföring inom Alfta församling.
Län
Gävleborgs
Pastorat
Alfta.
Husförhörslängd
1844-1969.