Svalöv

Forkod
121402
Namn
Svalöv
Alias
Norra Svalöv
Indelning
medeltiden införlivat Källstorp (i Rönnebergs härad).
Län
Skåne
Pastorat
-1927 eget, 1927-0501 - 1961 Svalöv, Källs-Nöbbelöv och Felestad, 1962-1973 Svalöv, Felestad och Tirup, 1974- Svalöv, Felestad, Tirup och Torrlösa.
Husförhörslängd
(1687), 1777- (lucka 1840).

Administrativ historik

Namn
Svalöv
Geo-id
121402000
Tid
0 - 9999