Svanshals

Forkod
50903
Namn
Svanshals
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Svanshals och Kumla, 1962- Rök.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Svanshals
Geo-id
50903000
Tid
0 - 9999