Svanskog

Forkod
178511
Namn
Svanskog
Indelning
1540 införlivat Ämmeskog.
Län
Värmlands
-1779 huvuddelen Närkes och Värmlands län, del (Dalboredden, förut Ämmeskogs församling) Älvsborgs län, 1779-1890 huvuddelen Värmlands län, Dalboredden Älvsborgs län, 1815 överfört del av Dalboredden
Pastorat
-1540 Svanskog och Ämmeskog, 1540- eget, därefter -1935 Kila, 1936-1961 eget, 1962- Svanskog och Långserud.
Husförhörslängd
1758-.

Administrativ historik

Namn
Svanskog
Geo-id
178511000
Tid
0 - 9999