Svanstein

Forkod
251802
Namn
Svanstein
Alias
Turtola
Indelning
1962 utbruten ur Övertorneå, motsvarande Svansteins kbfd.
Län
Norrbottens
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1919-.

Administrativ historik

Namn
Svanstein
Geo-id
251802000
Tid
1962 - 9999
pre
Övertorneå 251801005
1856 - 1961